אבטחת בתי אח"מים

אבטחת בתי אחמים- משני 1היחידה לאבטחה מאבטחת את מעונותיהם של אנשי האלפיון העליון, ראשי תאגידים בינלאומיים וחברות ענק, אמני צמרת ועוד.

מומחי החברה מנתחים את האיומים הפוטנציאליים להם חשוף הלקוח, מחד, ואת מאפייני איזור מגוריו ומבנה ביתו, מאידך. הפתרון האבטחתי מותאם לנתונים ייחודיים אלה באופן מיטבי, בין אם באופן גלוי, בפרופיל נמוך או בשילוב של השניים. תשומת לב מיוחדת ניתנת להתאמת הפתרון לשגרת חייהם ופעילותם של הלקוח ובני משפחתו, כדי למזער הפרעה לחייהם.

צוותי האבטחה כוללים בוגרי יחידות מובחרות בצה"ל. במידת הצורך, מעמידה החברה לרשותם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים להבטיח את הצלחת המשימה.
שירותי אבטחת בתי אח"מים מסופקים בהתאם לצורך: בין אם 24/7/365, ובין אם לפרקי זמן קצובים.אבטחת בתי אחמים- משני 2