אבטחת משלחות

ללא שםהיחידה לאבטחה מתמחה באבטחת משלחות של אנשי עסקים רמי דרג, מנהיגים פוליטיים,

ארגונים שונים ועוד – היוצאות מן הארץ לחו"ל, או המגיעות לישראל.

החברה מספקת למשלחות הגנה מיטבית מפני שלל האיומים הפוטנציאליים, אותם היא מנתחת מראש, באופן המאפשר להן להשלים את תוכניותיהן ולהנות מביקורן. שיטות אבטחה גלויות משולבות עם פעולות בפרופיל נמוך, בהתאם לנדרש בכל מקרה.

הצוותים המאבטחים את המשלחות מורכבים מבוגרי גופי אבטחה ממלכתיים המתמחים בתחום זה, והממשיכים לשרת בהם במסגרת שירות מילואים.

במהלך ביקור המשלחת, מקיימת החברה קשר רציף עם רשויות החוק – בארץ ובמדינות זרות – ומתאמת את פעילותה. כמו כן, היא מספקת פרמדיקים מקצועיים ללווי המשלחות, על פי בקשה.