הכנת תיקי אבטחה וכתיבת פקמים

כל עסק המונחה על ידי משטרת ישראל ונדרש לפעול תחת מגבלות רישוי עסקים במדינת ישראל, וגופים המקיימים אירוע בהיקף רחב המחויב בהכנת תיק אבטחה/כתיבת פק"ם (פקודת מבצע). היחידה לאבטחה מתמחה בהכנת תיקי אבטחה מפורטים, העומדים בדרישות הגופים המוסמכים. התיקים מספקים מענה לתרחישי חרום שונים.