ציוד טכגנולוגי

ציוד טכנולוגיהיחידה לאבטחה מעסיקה קבלני משנה בתחום הטכנולוגי, אשר נבחרו בקפידה ונמצאו עומדים בסטנדרטים המחמירים שלה. במידת הצורך, קבלני משנה אלה נקראים לספק את הציוד המתקדם ביותר הנדרש למילוי המשימה, הכולל, לדוגמא, מצלמות תרמיות, אנליטיות ואחרות, ולהצמיד לצוות המבצעי של היחידה לאבטחה מומחה טכנולוגי מטעמם.

שירות טכנולוגי נוסף אותו מספקת החברה מתמקד באיתור נקודות התורפה במערכות המותקנות באתר הלקוח ובציוד המשרת אותו. בפרויקטים בהם נדרש להחליף או להתקין ציוד, העבודה מתבצעת בסטנדרטים מקצועיים קפדניים – הן בהיבט טכנולוגי, והן בהיבט האסתטי.

כשירות נוסף, היחידה לאבטחה משכירה ללקוחותיה טלפונים לווייניים לשימושם לפרקי זמן משתנים, בהתאם לצורך.

 

ציוד טכנולוגי 2